NHL STENDEN

Wilbert_van_den_Eijnde

 


Achter de deuren van NHL Stenden vindt volop ontwikkeling plaats, kansen in de markt worden gezien en samenwerkingen in de regio worden geboren. Één team 1 taak luidt de missie, de techniek terug op de kaart zetten. De maakindustrie schreeuwt om nieuwe aanwas! Wij spreken Associate Lector Smart Sustainable Manufacturing Wilbert van den Eijnde.

 

Het knooppunt tussen het onderwijs en het bedrijfsleven

Wilbert vertelt enthousiast dat hij al 4,5 jaar werkzaam is bij NHL Stenden binnen het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing. Een hele mond vol. “Dit centre is het knooppunt tussen het praktijkgerichte onderwijs, bedrijfsleven en overheden in het Noorden. Gezamenlijk werken ze aan de verduurzaming van de maakindustrie voor een duurzame toekomst”, aldus Wilbert.

Verandering van de arbeidsmarkt

‘’Doordat we steeds efficiënter en effectiever produceren gaat er veel veranderen. Dat eist ook dat mensen met een relatief laag opleidingsniveau gefaciliteerd moeten worden met omscholingstrajecten. Via een speciaal traject worden deze zij-instromers bijgeschoold. Door de opkomst van robotica moeten mensen in de toekomst immers wel een zinvolle baan houden. ‘’

Skills4future en NHL Stenden

Op diverse plekken in Zuid-Oost Drenthe zijn Skillslabs ontwikkeld bij diverse bedrijven in de maakindustrie. Een skillslab is een fysieke plek waar niet alleen scholing plaatsvindt, maar waar studenten en bedrijven naartoe kunnen om te experimenteren met nieuwe technologieën. Wilbert geeft aan: “Skills4future is opgestart voor het MBO onderwijs. Voor ons als HBO is het belangrijk om meer aansluiting te zoeken met het MBO en de regio, zodat de doorstroom van techniekonderwijs tussen MBO en HBO wordt verbeterd.

Bij NHL Stenden vinden we het belangrijk dat je vanaf het begin met de praktijk in aanraking komt en werkt aan actuele real-life vraagstukken. Daarom heeft NHL Stenden een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld, namelijk Design Based Education (DBE). De samenwerking met de praktijk is inspirerend en motiverend.‘’

Samenbrengen van alle betrokken partijen

‘’In de ontwikkeling van praktijkgerichte opleiding speelt o.a. NHL Stenden en Skills4future een belangrijke rol. Gezamenlijk betrekken we het bedrijfsleven actief bij de invulling van de technische opleidingen. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit op het bedrijfsleven”, concludeert Wilbert.